Tallers

TALLERS EDUCATIUS

Aprèn a concentrar-te i millora la teva atenció

Hui en dia, els problemes d’atenció són una de les queixes més comunes, sobretot en pares i professors. En aquests tallers ensenyem tècniques i estratègies que milloraran la concentració necessària per a ser bon estudiant per mitjà d’exercicis i activitats que motivin als xiquets i xiquetes.

Els objectius que volem aconseguir son:

 • Augmentar la reflexió a l’hora de realitzar tasques.
 • Augmentar les ferramentes per a la resolució de problemes.
 • Saber organitzar el seu pensament davant tasques que impliquen dificultat.
 • Posar atenció als detalls i desenvolupar les habilitats atencionals.
 • Aprendre a planificar les diferents parts d’una tasca.

Taller de tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi són un conjunt de ferramentes  que s’utilitzen per millorar el rendiment acadèmic. Són molt útils en els últims cursos d’educació primària, però sobretot comencen a donar-se importància a partir de l’educació secundària.

Els objectius que volem aconseguir amb aquest taller son:

 • Millorar l’ambient d’estudi, tant físic com psicològic.
 • Motivació cap a l’estudi.
 • Aprendre a organitzar-se i planificar-se segons les assignatures i el temps disponible.
 • Combinar la velocitat lectora amb un bon nivell de comprensió per a aconseguir una bona eficàcia:
 • Lectura comprensiva.

Tallers de lecto-escriptura

Els tallers de lecto-escriptura tenen com a finalitat cobrir diferents problemes d’aprenentatge al llarg de la vida escolar. Segons el procés d’aprenentatge en el qual es trobi el xiquet/a treballarem uns objectius concrets.

Els objectius generals a treballar seran:

 • Augmentar la velocitat lectora.
 • Fomentar l’hàbit de llegir.
 • Millorar la comprensió lectora.
 • Reforçar l’ortografia.
 • Millorar l’expressió escrita.

Taller de matemàtiques

Les matemàtiques és una de les assignatures que més problemes causa als xiquetes i xiquetes en edat escolar, tant pel que suposa als conceptes numèrics i seqüencials, com a la resolució de problemes. Hem ideat uns tallers centrats en aquestes àrees en els quals els nens poden adquirir estratègies d’aprenentatge que els facilitin uns bons resultats, utilitzant una metodologia diferent i divertida.

Els objectius d’aquest taller son:

 • Aconseguir el gust de l’aprenentatge per les matemàtiques.
 • Insistir en conceptes bàsics numèrics.
 • Establir seriacions lògiques adequades al nivell.
 • Establir el concepte d’igualtat o desigualtat.
 • Ensenyar estratègies de càlcul per facilitar el seu aprenentatge.
 • Familiaritzar amb símbols matemàtics bàsics.
 • Resolució de problemes numèric-verbals.

TALLERS COACHING

Taller d’habilitats socials i educació emocional

Aquest taller va dirigit a augmentar l’autoconcepte de nosaltres mateixa i ens proporciona estratègies per a millorar les relacions socials.

Els tallers son eminent-ment pràctics amb exercicis individuals i grupals en el que potenciarà l’intercanvi d’experiències i posades en comú.

Els objectius d’aquest tallers son:

 • Contribuir a l’educació emocional com part del desenvolupament personal.
 • Potenciar el concepte positiu d’un mateix.
 • Aconseguir un estiu comunicació assertiu.
 • Desenvolupar habilitats alternatives a l’agressió.
 • Aconseguir la integració de totes les persones.