MÈTODE ABN

Alguna vegada has sentit parlar del mètode de càlcul obert basat en nombres (ABN)? Actualment, aquest model alternatiu i diferent ja s’està impartint en més de 200 col·legis de tota Espanya, aportant als alumnes una altra forma de treballar les operacions bàsiques. Aquest mètode fomenta el càlcul mental mitjançant la utilització de diversos materials i objectes que en la seva majoria poden ser rec
iclados com a botons, pinces de la roba, taps de bricks de llet, escuradents, pinces, sòls de goma numerats del 0 al 9…

Aquest mètode va ser creat per Jaime Martínez Montero, mestre i doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. Ell mateix explica que “La idea de crear aquest mètode és més el resultat de tota una vida professioalgoritmoabn_300nal en què s’ha treballat amb especial intensitat la didàctica de les matemàtiques, que alguna cosa que se li ocorre a un de sobte”. També podem trobar una sèrie de llibres escrits per Martínez Montero relacionats amb el tema, que ens poden servir de font de consulta per als docents, com per exemple “Ensenyar matemàtiques a alumnes amb necessitats educatives especials”, “Competències bàsiques en matemàtiques. Una nova pràctica” i “Una nova didàctica del càlcul per al segle XXI”.

Una de les claus d’aquest mètode és el seu caràcter obert, ja que és possible donar diferents resultats a una solució correcta. A més, la base amb la qual treballa l’alumnat són els nombres i en el cas de les unitats, desenes, centenes…es descomponen i componen lliurement sense aplicar una regla o criteri determinat per a la seva resolució final.

També cal destacar que el mètode ABN pot començar a utilitzar-se des de l’etapa d’Infantil (3 anys) i finalitza en 6º de Primària explicant continguts que s’impartiran en l’etapa de Secundària. En ser una metodologia oberta i natural, cada alumne aprèn al seu ritme amb situacions properes, materials manipulatius…. col·locant així els nombres que vulgues i calculant-los correctament. A diferència del mètode tradicional, els alumnes comencen a pensar en nombres i no en xifres, per la qual cosa si no han col·locat correctament els nombres (unitats amb unitats, desenes amb desenes i així successivament), el resultat d’aquesta operació no serà correcta.

Així mateix, la numeració i els càlculs es realitzen d’esquerra a dreta i no al contrari com en el mètode tradicional, ajudant així als alumnes a superar els problemes relacionats amb la col·locació de les xifres, el zero quocient situat en l’intermedi o al final de la divisió, o els zeros intermedis d’una multiplicació.

A continuació, us suggerim i presentem una sèrie de pàgines web, tutorials, exercicis i videos que expliquen de manera visual i pràctica com sumar, restar, multiplicar i dividir aplicant el mètode ABN. Segur que servirà de gran ajuda per als professors i els seus alumnes. Aquestes pàginas són la báse del mètode:

Actiludis: pàgina web on disposem d’una quantitat innombrable de material. Disposa d’un apartat especifico anomenat “Algorisme ABN” on trobarem activitats d’iniciació, einesimages-2TIC, quaderns de numeració…

Algorismes ABN. Per unes matemàtiques senzilles, naturals i divertides: est és el blog de Jaime Martínez Montero, creador del mètode. En ell podem trobar nombrosos materials de suport tant per a Infantil com a Primària que expliquen de manera didàctica les activitats de formació, experiències en altres centres…
Matemàtiques 2016: aquí podreu trobar diversos enllaços interessants disponibles en Youtube i un document PDF del Col·legi Els Pins (Algesires) en el qual es recullen activitats per realitzar amb l’alumnat: iniciació al comptatge de l’àbac, sèries de càlcul benvolgut, composició de nombres, sumes amb blocs…
En Facebook existeix un grup anomenat Mètode ABN en el qual els docents comparteixen les seves experiències i materials amb els altres.
Pinterest: semblança al Facebook, els docents comparteixen les imatges de les activitats que han realitzat amb els seus alumnes, materials, fitxes…
Canal Algorisme ABN (Youtube): trobarem diferents llistes de reproducció en les quals disposen de videos gravats per docents amb els seus alumnes resolent diferents operacions matemàtiques.

A més, amb simples exercicis els docents poden anar introduint progressivament aquesta metodologia als seus alumnes, com per exemple explicar el que tenen al seu al voltant, activitats d’estimació o fins i tot plantejar situacions que els obliguin a sumar, restar, multiplicar o dividir.

Si voleu saber més sobre aquest apassionant i nou mètode, l’1 i 2 de Julio es realitzarà a Madrid l’II Congrés Nacional sobre càlcul ABN. Podeu trobar més informació en www.congresoalgoritmosabn.com

 

Loreto Vañó Castelló

Graduada en Magisteri Educació Primaria.